Remonthagen – Tallåsen

Ett helt fantastiskt boende

Om projektet

Skanska har fått i uppdrag av Östersundshem att bygga sju flerbostadshus i Östersund med 245 hyresrättslägenheter. Fyra av husen byggs i Remonthagen och tre i Tallåsen. Samtliga hus blir åtta våningar höga med lägenheter i varierande storlekar.

Husen som byggs har Östersundshem upphandlat inom ramavtalet Sabo Kombohus Plus – ett avtal som de allmännyttiga bostadsföretagens organisation, Sabo, tecknat med Skanska. Typhusen bygger på bostadsplattformar med hög grad av prefabricering. Det innebär att husen blir prisvärda, ytsmarta och har höga hållbarhetskrav.

Ambitionen är att husen ska Svanencertifieras. Svanenmärkningen innebär att husen ger minimalt avtryck på miljön under hela sin livscykel – från byggprocess till löpande drift och underhåll. Bor man i ett Svanenmärkt hem får man ett harmoniskt boende med god inomhusmiljö. Lägenheterna har individuell mätning av el, värme och vattenförbrukning. Det
ger hyresgästerna en högre medvetenhet om sin energianvändning med syfte att minska åtgången. Inomhusmiljön blir bra tack vare skärpta materialkrav, krav på ventilation, fokus på kvalitetsstyrning och uppföljning av kvalitetskritiska moment i hela projektet.

Byggnadsarbetena inleddes i Remonthagen sommaren 2015 och husen kommer att fastställas etappvis i de båda områdena. Lägenheterna på Remonthagen är inflyttningsklara under hösten 2016. Området Tallåsen färdigställs hösten 2017.

Ordervärdet är 295 miljoner kronor.